Plankton

Plankton je společenství drobných organismů, žijících ve vodě.