Označení muškařských šňůr

Symboly AFTM pro muškařské šňůry

Podle AFTM klasifikačního systému muškařských šňůr, udávají písmena před číslem typ ujímání šňůry (DT, WF, SH a někdy i L - označení neujímané šňůry). Písmeno nebo písmena za číslem (F, ND, I, S, FS, VFS) označují hmotnost nebo funkci muškařské šňůry (zda je plovoucí, potápivá nebo velmi pomalu klesající).

 • Příklad označení pomalu klesající šňůry: muškařská šňůra s označením WF7ND je torpédovitá šňůra (WF) - číslo (7) - s hustotou blízkou vodě (ND) a tudíž velmi pomalu klesající.
 • Příklad označení plovoucí šňůry: muškařská šňůra s označeném DT9F je oboustranně ujímaná šňůra (DT) - hmotnost (9) - plovoucí (F). 
 • DT: oboustranně ujímaná šňůra (Double Traper).
 • WF: torpédovitá šňůra (Weigh Forward).
 • SH: raketová šňůra (Shooting Head).
 • F: plovoucí šňůra (Floating).
 • ND: šňůra s hustotou blízkou vodě (Neutral Density) pomalu klesající vodním sloupcem.
 • I: vznášející se šňůra - přizpůsobivá (Intermediate).
 • S: potápivá šňůra (Sinking).
 • FS: rychle potápivá šňůra (Fast Sinking).
 • VFS: velmi rychle potápivá šňůra (Very Fast Sinking).
 

Záznamy nebyly nalezeny...