Antirevers

Antirevers je zarážka zpětného chodu u smekacích navijáků, která zabraňuje zpětnému otáčení kličky. Funkci antireverse systému poznáme podle jemného vrčení, vycházejícího z navijáku při otáčení kličkou. U nejmodernějších a nejnovějších smekacích navijáků je tento zvuk utlumen Silent systémem - tichým chodem.